Rèm lá dọc in tranh theo yêu cầu VGP0145

5,727,392